Rozpočet

 

Rozpočet roku 2017

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy 1 687 000  
Nedaňové příjmy 159 200  
Kapitálové příjmy 20 000  
Dotace 57 800  
Financování    
Celkem 1 924 000  

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje 1 016 000  
- školství 0  
- kultura 31 000  
- místní hospodářství 707 000  
- státní správa a samospráva 234 000  
- ostatní 34 000  
Rezerva 10 000  
Kapitálové výdaje 620 000  
Financování 288 000  
Celkem 1 636 000  

 

Rozpočet roku

Příjmy

Plán Skutečnost
Daňové příjmy

 

 

Nedaňové příjmy

 

 

Kapitálové příjmy  

 

Dotace  

 

Financování    
Celkem  

 

Výdaje

Plán Skutečnost
Provozní výdaje  

 

- školství    
- kultura  

 

- místní hospodářství

 

 
- státní správa a samospráva  

 

- ostatní    
Rezerva    
Kapitálové výdaje    
Financování    
Celkem    

 

Výsledky voleb do ZO-2014

Zápis o výsledku voleb do ZO 2014

Výsledky voleb do Zastupitelstva Jč. kraje

001[5].jpg

www.idos.cz

www.chmi.cz

Knihovna Horní Skrýchov

Knihovna přemístěna do pohostinství "U Slámů" čp. 1.


Internet

internet po dohodě s pí Slámovou zdarma

Návštěvnost stránek

053284
skrychov_bottom.png