Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Úřední deska > Volba prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republikyVyvěšeno: 7. 11. 2022
Sejmuto: 1. 2. 2023

V lednu 2023 bude moci občan v přímé volbě vybrat kandidáta na funkci prezidenta republiky.

Způsob voleb upravuje zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volba prezidenta (I. kolo) se koná ve dnech:

  • 13. ledna 2023 (pátek) od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • 14. ledna 2023 (sobota) od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

V případě II. kola pak ve dnech:

  • 27. ledna 2023 (pátek) od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
  • 28. ledna 2023 (sobota) od 08:00 hodin do 14:00 hodin.

Voličem pro volbu prezidenta České republiky je státní občan České republiky, který alespoň druhý den volby, tj. 14. ledna 2023, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby, tj. 28. ledna 2023, dosáhl věku 18 let.

Volič volí kandidáta v tom volebním okrsku, kde je zapsán ve výpisu ze stálého seznamu voličů. Občan může volit i na voličský průkaz v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky a ve zvláštním okrsku v zahraničí (zastupitelské úřady).

Každý volič obdrží nejméně tři dny přede dnem volby, tj. do 10. ledna 2023, hlasovací lístky. 

Volič hlasuje osobně. Do volební místnosti si přinese hlasovací lístky (případně si vyzvedne nové) a prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem. Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území ČR, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České republiky v zahraničí. Od okrskové volební komise obdrží úřední obálku a odebere se do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru, nebude mu hlasování umožněno. V prostoru určeném pro výběr hlasovacího lístku volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, pro něhož se rozhodl hlasovat. Tento lístek se nijak neupravuje.

Hlasovací lístky, v případě druhého kola volby, obdrží občan ve dnech volby ve volební místnosti.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 10. 01. 2023 14:33